Приветствую Вас Гость!
Понедельник, 20.01.2020, 23:07
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайту

Ігренський меридіан

Шановні колеги !

Ідея створення періодичного друкованого видання належить групі молодих лікарів лікарні - фіналістів конкурсу серед врачей- психіатрів , який проводився в 2005 році і носив назву «Кращий за професією». З 2005 року вийшло 4 номери журналу, в яких публікувалися матеріали, що представляють клінічний інтерес для всіх лікарів, що працюють в області психіатрії, та суміжних спеціальностей .
Маючи в своєму розпорядженні потужними клініко - діагностичними можливостями з верифікації соматичної і психічної патології , фахівці лікарні мають можливість проводити поглиблений аналіз клінічних випадків у зіставленні з показниками параклінічних даних. Такі матеріали становлять особливий інтерес.

Умови публікації в журналі «Ігренський меридіан»

У журналі «Ігренський меридіан», зареєстрованому рішенням Головного управління юстиції в Дніпропетровській області від 12.05.2010 р. № 06-5/4808 як друкований засіб масової інформації, публікуються матеріали, які представляють науково-практичний інтерес для всіх фахівців, що працюють в галузі психіатрії та суміжних дисциплін; розпорядчі документи,  спостереження з практики, матеріали з організації психіатричної допомоги, хроніка.

 1. Статті друкуються мовою оригінала (українською або російською) .
 2. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі Microsoft Office Word 2007 або 97-2003 гарнітурою «Times New Roman», розмір шрифту 14 пунктів, через 1,5 інтервалу, з полями по 20 мм з усіх боків. У тексті та заголовках не повинно бути слів, набраних великими літерами. Небажана наявність переносів, як автоматичних, так і вставлених примусово. Таблиці повинні бути виконані автоматично. Електронні копії малюнків, фотографій, графіків повинні бути в форматі TIFF з роздільною здатністю не менше 300 dpi, окремо від тексту.
 3. Рукопис статті має включати:
  • - Текст (стаття - до 10 стор, коротка Інформація - до 3 стор);
  • - Таблиці, рисунки, графіки, фотографії - з наявністю електронних копій (див. вище);
  • - Список наведеної літератури (загальний обсяг не більше 10 джерел, при цьому 50 % джерел не більше ніж п'ятирічної давності).
 4. Один примірник статті має бути надрукований на папері формату А4 через 1,5 інтервалу. Електронна версія статті може бути представлена ​​на будь-якому електронному носії або електронною поштою.
 5. Всі величини наводяться в одиницях міжнародної системи «СІ».
 6. Список літератури наводиться після тексту статті. Джерела подаються в алфавітному порядку, спочатку - джерела на кириличних мовах (українська, російська), потім - іноземні , в порядку латинського алфавіту. Посилання в тексті позначаються цифрами у квадратних дужках .
 7. Автори несуть відповідальність за об'єктивність даних і літературне редагування матеріалу, цитат і висловів, однак редакція залишає за собою право на приватне редагування статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий матеріал не відповідає за формою або змістом вищевказаним вимогам.
 8. Матеріали, що не відповідають вимогам, не редагуються і не повертаються авторам.
 9. Рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріали, надіслані до редакції, не повертаються.
 10. Редакція не веде з авторами листування, крім як на сторінках журналу.
 11. Статті надсилаються за адресою: 49115, Україна, м. Дніпропетровськ, ул.Бехтерева, 1. Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня. Редакція журналу «Ігренський меридіан».
E - mail : dkpl@i.ua